Usluge

Naša poslovna filozofija je da našim klijentima pristupamo kao partnerima. Ukoliko se odlučite za Janus360°feedback, budite sigurni da nećete samo dobiti jednokratno online istraživanje s šturim generičkim izvještajem. Poštujući i uvažavajući Vaše potrebe, naš tim će biti uz Vas u svim fazama procesa od inicijalnih do završnih.

Janus360° Feedback izvještaji

Rezultati provođenja Janus 360° Feedback istraživanja prezentiraju se klijentima u vidu izvještaja. Izvještaji klijentu odnose se na individualne rezultate svakog ispitanika kako samoprocjene, tako i procjena koje su za njega dale različite grupe ocjenjivača. Naši principi su fleksibilnost i individualnost u pristupi klijentima, tako da uz standardnu formu i podatke koje izvještaj donosi, spremni smo izvještaje prilagoditi zahtjevima klijenta i klijent može definirati koje podatke želi imati obrađene i na koji način.

360 feedback

Standardno, Janus 360° Feedback izvještaji sadrže slijedeće elemente:

  • Uvod  u sustav kompetencija (koji objašnjava čitav sustav i definiciju svake od procjenjivanih kompetencija).
  • Opći podaci o ispitivanju i ispitaniku (broj ocjenjivača po pojedinim grupama, stupanj u kome ocjenjivači poznaju ispitanika).
  • Usporedba procjena pojedinca s ostalim ispitanicima.
  • Usporedba samoprocjene i procjena dobivenih od pojedinih grupa procjenjivača (kolege, podređeni, nadređeni).
  • Prikaz frekvencija ocjena po pojedinim ponašanjima (pitanjima) grupiranima po pojedinim kompetencijama.
  • Popis najbolje i najlošije ocjenjenih ponašanja (pitanja).
  • Obrazac za postavljanje individualnh razvojnih ciljeva i izradu akcijskoga plana.
  • Lista tekstualnih komentara prema grupama ocjenjivača.

U izvještaj se mogu dodati dodatne analize za pojedine pokazatelje prema klijentovim potrebama i zahtjevima.
Standardni izvještaj se predaje klijentu u pisanoj formi i/ili formi elektroničkog dokumenta. Prema klijentovoj potrebi možemo proizvesti i dodatne izvještaje u vidu interaktivnih proračunskih tablica koji mogu poslužiti kao osnova za daljnje analize i usporedbe rezultata.

Interpretacija 360° Feedback istraživanja

Završetak istraživanja i dobivanje izvještaja s rezultatima nije ujedno i završetak 360° feedback procesa. Ovo je samo kraj jedne faze u kojoj smo prikupili i organizirali željene informacije. Prezentacija i objašnjenje dobivenih rezultata ispitanicima ima ključnu ulogu za uspješnu provedbu istraživanja. Naše osoblje s bogatim iskustvom u provođenju istraživanja i interpretaciji rezultata pružit će klijentima i HR osoblju podršku u tumačenju i objašnjenju rezultata, te pripremama za prezentaciju rezultata ispitanicima.

Ova podrška uključuje detaljno objašnjenje kako interpretirati rezultate Janus360° Feedback istraživanja, kako identificirati snage i područja kod kojih postoji potreba za unapređenjem, pomoć u definiranju individualnih razvojnih planova baziranih na rezultatima istraživanja, te prijedlog odgovarajućih programa i metoda coachinga.

X
Skoči do alatne trake