Metoda 360° Feedback

360°Feedback

Metoda 360°feedback predstavlja provjeren i dokazan alat koji je kroz korištenje dokazao i pokazao svoju vrijednost u području praćenja razvoja zaposlenika i njegovom planiranju. Ako Vas zanima zašto i kako provoditi 360°feedback istraživanje ovo je pravo mjesto za Vas.

Što je 360°Feedback?

360° feedback je iznimno efikasan i zbog toga i vrlo korišten alat za upravljanje razvojem zaposlenika. U procesu ispitivanje procjenjuje se prisustvo kompetencija, ključnih za kompaniju u njegovom svakodnevnom radu i ponašanju. Naziv 360° feedback odnosi se na 360 stupnjeva punog kruga. Ispitivana osoba, u prenesenom smislu, nalazi se u središtu toga kruga, a procjene o njemu se dobivaju iz cijelog opsega radne sredine koja se nalazi oko njega. Procjene o ponašanju  ispitanika i performansama koje pruža prikupljaju se od podređenih, kolega i nadređenih. 360° feedback također uključuje samo-procjenu, te u nekim slučajevima, povratne informacije iz vanjskih izvora, kao što su kupci i dobavljači ili druge osobe s kojima je zaposlenik u čestom kontaktu, a koje nisu zaposlenici tvrtke.

360 degree feedback

Danas se većina 360° feedback istraživanja provode online. Na ovaj način provedba i prikupljanje rezultata su izrazito olakšani, a cijeli proces postaje značajno ubrzan i ekonomičan. Po završetku ispitivanja dobiva se kako kvantitativna povratna informacija po pojedinim kompetencijama i pitanjima, tako i kvalitativna u obliku opisnih odgovora.

360° feedback se konstruira tako da mjeri ona ponašanja i kompetencije koji su najvažnija za uspjeh organizacije i napredak zaposlenika. Usporedbom samo-percepcije s percepcijom drugih, pojedincu je omogućeno da jasno vidi kako njegovo ponašanje utječe na odnose s onima s kojima on ili ona radi.
Kada pojedinac dobije rezultate svoga 360° feedbacka, oni ga usmjeravaju i pokazuju mu smjer i područja u kojima je jak, kao i ona u kojima ima potencijala i potrebe za unaprijeđenjem. Izuzetno je značajno da se na dobivenim rezultatima izvrši analiza na osnovu koje se kreira individualni akcijski plan, te prema potrebi i organizira coaching u onim dijelovima gdje za time postoji potreba. Istraživanja pokazuju da je pojedinci s akcijskim planom i koji dobiju odgovarajući coaching nakon obavljenog procesa procjene u pravilu postižu značajnija poboljšanja od onih kod koji su sudjelovali u postupku 360° feedbacka, ali bez izrade akcijskog plana i dodatne izobrazbe.Kako se organizacije sve više oslanjaju na timski rad, suradnju i komunikaciju kao sredstvo za poboljšanje produktivnosti, 360° feedback predstavlja dragocijenu povratnu informaciju i zbog toga je postao nezamjenjiv alat. Prema istraživanju Fortune magazina, u današnje vrijeme preko 90% tvrtki s liste Fortune 500 redovno koriste 360° feedback istraživanja kao alat za planiranje razvoja svojih zaposlenika.

Zašto 360° Feedback?

360° feedback je nezamjenjiv postupak za identifikaciju potreba za osobnim rastom i razvojem. Značajka da ovaj alat omogućava usporedbu naše samopercepcije i percepcije od strane drugih daje mogućnost stjecanja uvida u one naše nedostatke ili slabije razvijena područja kojih nismo svjesni. Razumijevanje sebe i kakvi smo u interakciji s drugima, pomaže nam razumjeti utjecaj koji imamo na one oko nas. Na ovaj način  predstavlja metodu osvješćivanja kako nas drugi vide i omogućava nam identificirati ona područja u kojima postoji potreba i prostor za unapređenje.  Percepcija našeg ponašanja od strane drugih ljudi unutar naše sredine, bez obzira na to je li ona točna ili ne, jedan je od čimbenika naše razine uspjeha. Upravo je 360° feedback taj instrument koji nam bilo kroz svoje brojčane pokazatelje, bilo putem dobivenih komentara daje uvid u potencijalne disproporcije percepcije nas samih i one iz naše okoline.

360 degree feedback

Prvi i osnovni korak u poboljšanju vlastitih performansi je dobivanjem svijest o našoj razini izvedbe. Nepotpune percepcije o tome kako drugi vide nas i ono što radimo, put je koji dovodi do nedjelotvorne interakcije i rezultira smanjenjem učinkovitosti. Kada smo svjesni toga kako drugi percipiraju naše ponašanje i na osnovu toga donose procjene o našoj uspješnosti možemo početi raditi na tome da to promijenimo u pozitivnom smjeru.

360° feedback je instrument koji omogućava kompaniji da efikasno i ciljano definira razvoj svojih zaposlenika i menadžera s fokusom na njihove individualne porebe i zahtjeve. Na ovaj način postiže se optimizacija resursa i troškova koji se odnose na edukaciju zaposlenih uz transparentan i rezultatima istraživanja potkrijepljen individualni akcijski plan.

Nadalje, ispitujući kompetencije koje se odnose na timski rad i suradnju, korištenjem 360° feedback istraživanja mogu se identificirati slabije funkcionirajući timovi ili pojedinci unutar tih timova i definiranjem razvojnih potreba članova kroz individualni akcijski plan provesti odgovarajući coaching koji je usmjeren na povećanje timske efikasnosti, a s time postići i bolju produktivnost.

Konačno, 360° feedback se može koristiti i kao assessment instrument koji daje pogled na uspješnost iz različitih perspektiva i s različitih razina organizacije, čijom se analizom može ustanoviti koje promjene u organzaciji treba provesti u smislu postizanja više razine uspješnosti, kako pojedinca, tako i cijele organizacije.

 

X
Skoči do alatne trake