Naši klijenti

Pročitajte što o nama kažu naši klijenti kod kojih smo uspješno implementirali i proveli Janus360°Feedback istraživanje.


Jedna od vrlo važnih prednosti istraživanja 360° u online obliku je jednostavnost primjene i pristupa. Uvelike se štedi vrijeme, te sudionici koji popunjavaju anketu joj mogu pristupiti u vrijeme koje im najbolje odgovara. Isto tako, mogu prekinuti popunjavanje i nastaviti kad im odgovara. Dodatna prednost (za koordinatore procesa) je minimalan angažman nakon što se dostave podaci o sudionicima, nije bilo potrebno obrađivati nikakve podatke, niti raditi dodatne analize. Lako je i pratiti status popunjavanja upitnika, te u skladu s tim slati podsjetnike tamo gdje je potrebno. Ovakva vrsta istraživanja, omogućila nam je da uključimo i vanjske partnere (kupce, dobavljače) kao procjenjivače, jer im je pristup bio zaista jednostavan, pa im nije bio problem popuniti upitnik. Taj feedback je za naše managere izuzetno važan, jer nam osim interne daje i eksternu dimenziju, što ima čak i veću težinu, pogotovo kod managera koji rade u prodaji, marketingu ili bilo kojoj drugoj ulozi u doticaju s našim kupcima. Još jedna od prednosti online istraživanja koje provodi vanjski partner je veći stupanj povjerenja u anonimnost, što je dosta važno kod ovakvih projekata.
Što se tiče suradnje s JanusPim timom, mogu navesti samo riječi pohvale. Mi smo imali znatne zahtjeve oko prilagodbe sustava koji su nam inicijalno ponudili. Naime, naš zahtjev je bio da se implementira naš upitnik koji se koristi u Carlsberg Grupaciji, a zahtijevali smo i opsežan izvještaj koji je trebao izgledati identično onom grupacije. Svi zahtjevi koje smo stavili pred njih ispunjeni su u najkraćem roku, gdje su zaista pokazali fleksibilnost i partnerski odnos. Osim toga, u ovakvim projektima se uvijek pojave neki izazovi u hodu (to je nemoguće izbjeći) – ono što mogu reći je da su svi uočeni problemi bili rješavani u najkraćem mogućem roku. U konačnici, mi smo imali projekt odrađen u dogovorenim rokovima i sa ishodom koji smo željeli, u potpunosti prilagođen našim željama i potrebama.

Kristina Priseker, HR Manager, Carlsberg Croatia d.o.o.


 
 
Za ocjenjivanje 360 stupnjeva naša kompanija se odlučila kako bismo dobili kvalitetnu podlogu za planiranje razvojnih aktivnosti za naše rukovoditelje. S obzirom da smo s Janus PIM-om u dobroj suradnji na području treninga, zamolili smo da nas podrže i za proces 360 stupnjeva.

Platforma i podrška koju smo dobili za provođenje ocjenjivanja zaista su bili na visokoj razini kvalitete. Sučelje na platformi je ergonomski dobro riješeno i cijela je aplikacija intuitivno razvijena. Sam proces mogli smo u potpunosti modificirati temeljem naših specifičnosti. Podrška u procesu pripreme, te administratorska podrška i izvještaji za vrijeme trajanja ocjenjivanja bili su vrlo dobri.

Nakon procesa, dobili smo pojedinačne izvještaje te statističke podatke na grupnoj razini koji su bili kvalitetna podloga za održavanje razgovora, analizu i kreiranje razvojnih aktivnosti.

Iva Penezić, Head of Human Resources, INTESA SANPAOLO CARD, Corporate support division


Suradnja s tvrtkom Janus PIM tijekom pripreme i provedbe projekta 360°Feedback istraživanja bila je izvanredna. Od samog početka, profesionalnost i pristup bili su neuipitni, a svojim znanjem i iskustvom jednostavno su nas vodili kroz proces. Osim pripreme matrice osoba uključenih u istraživanje i zajedničkog definiranja čestica za svaku od voditeljskih kompetencija, čitav proces bio je pod kontrolom administracije Janus 360°Feedback istraživanja što je zahtjevalo naš minimalan angažman.
Do samog kraja projekta postignuta je 100 postotna ispunjenost upitnika zahvaljujući online tehnologiji i kontroli provedbe istraživanja u realnom vremenu,  što je imperativ u ovakvoj vrsti istraživanja. Ono što je najvažnije, svi rokovi i očekivanja u potpunosti su ispunjeni, a dobiveni izvještaji pokazali su se kao izvanredna podloga za strukturani razgovor sa svakim od voditelja i definiranje njihovog razvojnog plana.

Mario Bebić, Izvršni direktor, Ured za upravljanje ljudskim resursima, Hrvatska pošta d.d.


Istraživanje 360° feedback provodimo redovito na godišnjoj razini u svrhu ispitivanja ključnih kompetencija kolega na rukovodećim pozicijama, kao i ključnih stručnjaka u svim poslovnim procesima. Ovakva vrsta kao i dinamika provođenja ispitivanja razvoja ključnih kompetencija u skupini ključnih zaposlenika izvrsna je u svrhu upravljanja individualnim razvojem ključnih ljudi, ali i izvrstan alat za prikupljanje objektivnih informacija o važnim organizacijskim pitanjima, kvaliteti timskog rada i suradnje općenito.

JanusPIM tim pravi je partner u pripremi i provođenju ovog važnog razvojnog projekta funkcije upravljanja ljudskim resursima. Od inicijalne suradnje na pripremi i prilagodbi čestica te jasnoj definiciji kompetencija, do kasnije prilagodbe upitnika (omogućena je dvojezičnost upitnika kako bi u ispitivanje uključili i kolege iz grupe), prilagodbe forme i sadržaja izvještaja (dodavanje grafičkih prikaza, kao i mogućnost dodavanja dodatnih analiza u izvještaje) te uopće komunikacije i usklađivanja tijekom provođenja ispitivanja, stručni tim uvijek je na raspolaganju, spreman za pomoć, dodatan savjet i diskusiju.

Obzirom na iskustvo Janus PIM-a te činjenicu da je upitnik dostupan on line i JanusPIM vodi računa o slanju podsjetnika ocjenjivačima i administraciji istraživanja, uvelike nam je olakšano upravljanje procesom. Administracija samog procesa je zahtjevna i angažman Janus PIM-a u tom segmentu omogućuje nam usmjeravanje energije na pravu svrhu i smisao projekta. Jasnus PIM ujedno svojim iskustvom uvelike pomaže u nadogradnjama procesa, pripremama analiza i razvojnih razgovora, kao i savjetima u komunikaciji koja mora kvalitetno pratiti ovakvu vrstu projekta.

Vera Čubranić, Direktorica ljudskih potencijala, Nova TV d.d.


Istraživanje 360° je alat koji bih preporučila svakom poduzeću jer objektivno omogućuje ono što bih nazvala „stavljanje karata na stol“.

Pomaže u razvoju osoba i timova demistificiranjem stupnja osobnog razvoja, i formalnih i neformalnih veza koje postoje unutar timova i van njih. Suradnja s tvrtkom JanusPIM bila je vrlo konstruktivna, profesionalna i nenametljiva. Svaki dio istraživanja odvijao se prema planu i dogovoru. Dokaz našeg zadovoljstva vidljiv je kroz novi dogovor kojim nastavljamo suradnju u ovom i drugim vidovima.

Spomenka Pantaler Beščec, HR-Manager, PHOENIX Farmacija d.d.


Janus 360°Feedback koristili smo za srednji management. Uz odličnu potporu djelatnika Janus-a prilagodili smo upitnik našim kompetencijama te uključili određeni broj pitanja koja su nama bitna.

On-line upitnik je vrlo jednostavan za korištenje, potpuno  je anoniman, što je ocjeniteljima vrlo bitno, te redovito šalje „opomene“ onima koji još nisu ispunili upitnik.

Završni izvještaj za pojedinca je detaljan i napravljen prema zadanim kompetencijama, sa savjetom za njihov daljnji razvoj.  Svi koji su sudjelovali u  Janus 360°Feedback  sa nestrpljenjem su čekali svoje izvještaje, bili su vrlo otvoreni na „feedback“ , spremni razgovarati o svojim jakim i slabijim stranama te su to iskoristili za izradu svog osobnog plana razvoja.

Tamara Pirker, Voditelj ljudskih resursa, Roche d.o.o.


         

X
Skoči do alatne trake