Naše prednosti

Janus 360° Feedback pruža klijentima stručno vodstvo utemeljeno na bogatom iskustvu i platformu koja će odgovoriti na sve njihove potrebe i zahtjeve tijekom provedbe svih faza istraživanja. Iskustvo stečeno u provedbi i implementaciji 360° feedback istraživanja poslužilo nam je za stvaranje Janus 360° Feedback platforme za brzo, lako i ekonomično provođenje istraživanja u online obliku. Zaboravite na dugotrajne, zamorne i nepouzdane postupke izrade upitnika, njegove distribucije i prikupljanja, te unosa rezultata i njihove analize.

Janus360 feedback

Oslanjanjem na našu platformu cijeli se postupak umnogome olakšava, ubrzava i pojednostavljuje, te našem klijentu omogućava provedbu istraživanja bez muke i glavobolje. Prednosti izbora Janus 360° Feedbacka su brojne:

Stručna pomoć

Stručna pomoč i podrška u svim fazama projekta predpostavka su uspješnosti istraživanja. Janus 360°Feedback ne predstavlja samo aplikaciju za provođenje istraživanja u online obliku, već klijentima pruža kompletnu uslugu kroz sve faze procesa pripreme i provođenja ispitivanja, kao i naknadne analize, coaching i consulting po završetku ispitivanja i dobivanju rezultata. Klijentima koji se odluče za Janus 360°Feedback naš tim stoji na raspolaganju već od faze same pripreme istraživanja i nudi pomoć pri definiranju samih kompetencija i grupa za istraživanje. Osnovno u našem pristupu je da on nije konfekcijski na način da svakome klijentu ponudimo samo unaprijed definiran generički upitnik sa standardnim setom pitanja i unaprijed predefiniranom skalom, već svakom klijentu pristupamo na individualni način ispitujući njihove potrebe i zajednički definiramo one kompetencije i pitanja koja su za njegovu organizaciju najvažnija. Također, sugeriramo optimalnu strategiju, opseg i vremenski okvir za provođenje istraživanja.

Jednostavna administracija

Laka i jednostavna administracija i prikupljanje podataka predstavljaju najopsežniji dio svakoga 360° feedback projekta i ključni element za njegov uspjeh. Kod Janus 360° Feedbacka oni su u potpunosti pod našom kontrolom i zahvaljujući činjenici da se cijeli postupak provodi online, on predstavlja izrazito ekonomičan i brz način  istovremenog prikupljanja podataka većeg broja ispitanika, bez problema vezanih uz njihovu dislociranost u zemlji ili inozemstvu. Nadalje, rezultati i odgovori se automatski upisuju u bazu odgovora bez potrebe za njihovim naknadnim upisom ili prepisivanjem (što je neophodan korak kod provedbe istraživanja u papir-olovka obliku). Samim time i mogućnost grešaka u administraciji i/ili obradi rezultata je svedena na minimum.

Nadzor nad istraživanjem

Klijenti svakodnevno mogu dobiti uvid u broj ispunjenih upitnika i brzinu odvijanja projekta, te se po potrebi rok za ispunjavanje može skratiti i produžiti, a ispitanicima i ocjenjivačima koji nisu dali svoje procijene sustav u definiranim rokovima automatski šalje podsjetnike da ispune dodijeljene im upitnike.

Sigurnost i anonimnost podataka

Jedan od kritičnih faktora koji u velikoj mjeri determinira uspjeh istraživanja je povjerenje ispitanika i ocjenjivača u to da neće biti moguće neovlašteno imati pristup njihovim procjenama. Janus 360° Feedback je visoko pouzdan i siguran sustav u kome su svi prikupljeni podaci kriptirani i zaštićeni od neovlaštenog pristupa. To jamči sudionicima istraživanja da mogu iskreno odgovarati bez bojazni da će njihove procjene doći do onih osoba za koje ne žele da ih vide.

Krojeni prilagođeni izvještaji

Izvještaji prema potrebama i željama naručitelja stvaraju nebrojno prednosti. Većina 360°feedback providera po završetku istraživanja nudi i isporučuje klijentima jedan standardizirani izvještaj koji možda ne sadrži sve one pokazatelje koji su bitni klijentu. Mi našim klijentima pružamo usluge izrade dodanih izvještaja i analiza prema njihovim potrebama i zahtjevima.

Follow up

Pomoć pri izradi i realizaciji akcijskih razvojnih planova dodatna je poluga za promjenu. U svojoj osnovi 360° feedback je dijagnostički instrument koji služi za identifikaciju individualnih razvojnih potreba ispitanika. Sam feedback neće riješiti probleme organizacije ili unaprijediti njeno poslovanje, ali će omogućiti njihovu identifikaciju i ukazati na područja na kojima treba djelovati da bi došlo do unaprijeđenja. Naš tim vam pruža usluge analize i ekspertize te definiranje razvojnih potreba koje su identificirane primjenom Janus 360° Feedbacka, kao i najoptimalnije metode i alate za njihovo zadovoljenje. U prilog tome idu brojne reference koje smo skupili kao organizatori poslovnih edukacija i zadovoljstvo naših polaznika i klijenata.

Uz Janus 360° Feedback provedba istraživanja je laka i brza, a klijenti su uključeni u sve faze provođenja projekta.

X
Skoči do alatne trake